Bolor

захиалгыг тараагч [Нэр үг] valve : хаалт [Нэр үг] bibb : хаалт [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] dispenser : тараагч [Нэр үг] disseminator : тараагч [Нэр үг] dissipater : тараагч [Нэр үг]

Bolor

цуурхал тараах [Нэр үг] whisper : цуурхал тараах [Нэр үг] to buzz : цуурхал тараах [Үйл үг] to give forth : цуурхал тараах [Үйл үг] to spread rumor : цуурхал тараах [Үйл …

Bolor

цуурхал [Нэр үг] gobemouche : бүхий л цуурхал мэдээнд итгэгч [Нэр үг] rumour - US rumor : цуурхал [Нэр үг] fame : цуурхал [Нэр үг] story : цуурхал [Нэр үг] secession : тарах [Нэр үг] comment : цуурхал [Нэр үг] cry

Bolor

захиалгыг тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] divisor : хүчдэлийг тараагч [Нэр үг] dung-spreader : баас тараагч [Нэр үг] fogbroom : манан тараагч [Нэр үг] hay spreader : нягтарсан өвсийг тараагч [Нэр үг]

Томас Тучель: "Реал Мадрид"-ыг шүүгчтэй хавсран унагана …

Томас Тучель: "Реал Мадрид"-ыг шүүгчтэй хавсран унагана гэдэг бол цуурхал. . ... Хоёрхон сарын дотор Челси дахин хүчирхэг баг болон …

Монголын Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөл | Press Council of …

Иймээс мэдээлэл тараагч нь хүний үндсэн эрх, нэр төрийг санаатайгаар (өөрөөр хэлбэл мэдсээр байж) буруугаар ашиглах нь "онц их буруутай байх" гэсэн ойлголтыг илэрхийлнэ гэж үзэж байна.

Bolor

цуурхал [Нэр үг] comment : цуурхал [Нэр үг] cry : цуурхал [Нэр үг] emunctory : шахан тараадаг судас [Нэр үг] fleabane : цусан суулга тараадаг бөөс [Нэр үг] [ург.] fomes : …

Bolor

дуулиан шуугиан тараагч [Нэр үг] Examples / Composite entries: Similar result (1)* hue and cry:

Bolor

захиалгыг тараагч [Нэр үг] eruption : халдвар тархах [Нэр үг] blood poisoning : цусан халдвар [Нэр үг] bug : халдвар [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] contagion : халдвар

Bolor

тараагч [Нэр үг] fertilizer : өтөг [Нэр үг] delivery boy : захиалгыг тараагч [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] dispenser : тараагч [Нэр үг] disseminator : тараагч [Нэр үг] dissipater

Bolor

тараагч [Нэр үг] award : улсын захиалгыг өгөх [Нэр үг] [эд.] back-word : захиалгыг биелүүлэхгүй байх [Нэр үг] back-word : захиалгыг хойшлуулах [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] delivery man

Bolor

тараагч [Нэр үг] delivery boy : захиалгыг тараагч [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] clean-up : цагдаагийн эргүүл [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] commissary : цагдаагийн комиссар [Нэр үг] - Франц : constabulary

Bolor

тараагч [Нэр үг] delivery boy : захиалгыг тараагч [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] close knit : нягтарсан [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] dispenser : тараагч [Нэр үг] disseminator : тараагч [Нэр үг] dissipater

Bolor

цуурхал [Нэр үг] gobemouche : бүхий л цуурхал мэдээнд итгэгч [Нэр үг] rumour - US rumor : цуурхал [Нэр үг] fame : цуурхал [Нэр үг] story : цуурхал [Нэр үг] comment : цуурхал

Bolor

цуурхал [Нэр үг] fame : цуурхал [Нэр үг] story : цуурхал [Нэр үг] comment : цуурхал [Нэр үг] cry : цуурхал [Нэр үг] gossip : цуурхал [Нэр үг] grape-vine : цуурхал [Нэр үг] murmur : цуурхал [Нэр үг] sough : цуурхал [Нэр үг] whisper

Bolor

захиалгыг тараагч [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] dispatch : шуудан [Нэр үг] dispenser : тараагч [Нэр үг] disseminator : тараагч [Нэр үг] dissipater : тараагч [Нэр үг] distributor

Bolor

цуурхал [Нэр үг] gobemouche : бүхий л цуурхал мэдээнд итгэгч [Нэр үг] rumour - US rumor : цуурхал [Нэр үг] fame : цуурхал [Нэр үг] story : цуурхал [Нэр үг] comment : цуурхал [Нэр үг] cry : цуурхал [Нэр үг] gossip

Bolor

цуурхал [Нэр үг] rumour - US rumor : цуурхал [Нэр үг] circular : гэрээр тараадаг зар сурталчилгааны зүйл [Нэр үг] fame : цуурхал [Нэр үг] story : цуурхал [Нэр үг] comment : цуурхал [Нэр үг] cry : цуурхал [Нэр үг] emunctory

Bolor

тараагч [Нэр үг] dissipater : тараагч [Нэр үг] distributor : тараагч [Нэр үг] dung-spreader : баас тараагч [Нэр үг] fogbroom : манан тараагч [Нэр үг] hay spreader : нягтарсан өвсийг тараагч [Нэр үг] hoaxer : цуу тараагч [Нэр үг]

Bolor

цуурхал [Нэр үг] story : цуурхал [Нэр үг] comment : цуурхал [Нэр үг] cry : цуурхал [Нэр үг] gossip : цуурхал [Нэр үг] grape-vine : цуурхал [Нэр үг] libel : гүжирдсэн мэдэгдэл [Нэр үг] murmur : цуурхал [Нэр үг] pasquil

Bolor

тараагч [Нэр үг] delivery boy : захиалгыг тараагч [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] dispenser : тараагч [Нэр үг] disseminator : тараагч [Нэр үг] dissipater : тараагч

Ачааны чиргүүл ба зөөврийн тэвш TL1000

Хөдөө орон нутагт болон жижиг дунд үйлвэрийн өдөр тутмын ажилд хамгийн хэрэгтэй зүйл бол тракторын ачааны чиргүүл ба зөөврийн тэвш юм. Барааг …

Bolor

тараагч [Нэр үг] sore : өвчин [Нэр үг] rheumatism : бам өвчин [Нэр үг] icterus : шар өвчин [Нэр үг] [анагаах.] delivery boy : захиалгыг тараагч [Нэр үг] affection : өвчин [Нэр үг] misery : өвчин [Нэр үг] moribidity : өвчин [Нэр үг]

Bolor

захиалгыг тараагч [Нэр үг] dung : баас [Нэр үг] slag : баас [Нэр үг] dung : шувууны баас [Нэр үг] circulator : тараагч [Нэр үг] coalman : нүүрс тараагч [Нэр үг] cowpat : үхрийн баас [Нэр үг] dispenser : тараагч [Нэр үг]