Инфляцынтайлан 2020 оны

томоохон эдийн засагтай орнуудын 2020 оны 3-р улирлын эдийн засгийн өсөлт хүлээлтээс өндөр гарав. Хэдийгээр цар тахлын шинэ давалгаанууд үүсч эдийн засгийн идэвхжилд сөргөөр

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Сүүлийн улиралд эдийн засгийн өсөлт үргэлжлэн саарах төлөвтэй байгаа тул жилийн дүнгээр хувьд хүрэх боломжтой гэж үзэж байна. Хувийн хэрэглээ болон уул …

Ч.Цогтбаатар

УУХҮЯ-ны Уул уурхайн бодлогын газрын Техник, технологийн хэлтсийн дарга Ч.Цогтбаатартай ярилцлаа. -Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Техник, технологийн хэлтсийн хариуцдаг гол ажил юу вэ?

Банкны системийн зээлийн эрсдлийн өөрчлөлт, Мөнгөний …

түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс ... тохиолдох болсон нь макро эдийн засгийн бодлого тэр дундаа мөнгөний ... Зээлийн эрсдлийн боломжит алдагдлыг тодорхойлохдоо хүлээгдэж буй болон гэнэтийн ...

Б.ЭЛБЭГЗАЯА: УУЛ УУРХАЙ БОЛ ХАРИУЦЛАГЫН ЦОГЦ …

Өөрөөр хэлбэл уул уурхайн салбарт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт нь дан ганц уул уурхайн салбарын төдийгүй манай улсын макро эдийн засгийн тогтвортой байдалтай шууд хамаатай гэж хэлж болно.

Монгол Улс Эдийн засгийн сүүлийн үеийн өөрчлөлтүүд …

Макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд сүүлийн гурван жилийн хугацаанд эдийн засгийн бодлого нь эдийн засгийн мөчлөг дагасан бодлого байсныг харуулж байна.

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн загварын тойм …

Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн тулгуур болж байгаа ч хүний болон институцийн хөгжил нь улс орны ирээдүйн хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч байх …

064. Аж үйлдвэрийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл — Монгол

011. Уул зүйн зураг; 012. Хотгор, гүдгэрийг өөрчлөгч орчин үеийн гадаад хүчин зүйлс; 013. Агаарын даралт (1-р сар) 014. Агаарын даралт (4-р сар) 015. Агаарын даралт (7-р сар) 016. Агаарын даралт (10-р сар) 017.

АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ, ХАЙХ, АШИГЛАХ ҮЙЛ …

болон бусад зургийг зохионо. ажлыг дагалдах дээжлэлт, сорьцлолтын хамт явуулж, геологи, структурын болон бусад шаардлагатай зургуудыг зохиож, ашигт малтмалын биетийн

090. Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хүрээлэн буй орчинд үзүүлж …

Уул уурхайн үйлдвэр хүрээлэн буй орчинд хүчтэй, олон талын нөлөө үзүүлдэг үйлдвэрийн тоонд ордог. Ашигт малтмал олборлотонд газар нутгийг идэвхитэй …

Байгаль орчны доройтол: шалтгаан, үр дагавар, шийдэл

Байгаль орчны доройтол гэдэг нь хүний амьдрах орчныг бүрдүүлж буй хүрээлэн буй орчны үндсэн хүчин зүйлийн доройтол, алдагдлыг хэлнэ. Үүнд ус, хөрс, агаар, биологийн олон янз байдлын чанар, тоо хэмжээ алдагдах явдал ...

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн …

Гэвч экосистемийн үйлчилгээ нь тогтвортой бус хүчин зүйл учир тус судалгаагаар тусгай хамгаалалттай ...

Эдийн засгийн шинжлэх ухаан

Эдийн засаг нь бараа болон үйлчилгээний хэрэглээ, хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн талаар түлхүү судалдаг "нийгмийн" шинжлэх ухаан юм. Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засгийн агентуудын ...

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЖУРАМ – Уул …

Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг. 3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь дараах эрхтэй байна: 3.1.1. бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрын талаарх ...

COVID 19 ба хөдөлмөрийн ертөнц Үр нөлөө хариу арга …

тэргүүнд хамгаалах ёстой. Халдвар болон эдийн засгийн үйл ажиллагаа хумигдсаны улмаас орлогоо алдаж буй хүмүүсийг хамгаалах зорилгоор эрэлтийг дэмжих арга хэмжээ

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ВАЛЮТЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН …

хугацаанд зарим хүчин зүйлс нь гадаад валютын үнэ цэнийг өсгөх нөлөө үзүүлдэг бол зарим хүчин зүйлс нь үнэ цэнийг бууруулах нөлөөтэй байдаг. Хэрэв тухайн үед

Б.Дэлгэрсайхан: Эдийн засаг 1990 оны өмнөхөөсөө ч дордсон

Эдийн засгийг "солонгоруулна" гэж бид арав гаруй жил ярьж байна. 1990 оноос өмнөх эдийн засгийн бүтэц харьцангуй хүнд болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлж ирсэн байдаг. Одоо бид ...

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ТОЙМ …

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ТОЙМ ШИНЖИЛГЭЭ : НАСАН ТУРШИЙН СУРАЛЦАХУЙН ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ

2.1.2.татвар төлөгчийн үйл ажиллагаа явуулж буй салбар, салбарын өрсөлдөөний байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдал, хууль эрх зүйн орчин болон татвар төлөгчийн худалдаа, санхүүгийн байдалд ...

Уул уурхайн салбар ДНБ-ний 25 хувийг бүрдүүлж байна

2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр уул уурхайн салбар ДНБ-ний 25 хувь, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 72 хувь, экспортын 90 хувийг тус тус бүрдүүлж …

Монгол Улсын Төв Банк

Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлс Эдийн засгийн өсөлтийн динамикийг сайтар ойлгохын тулд түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, бодлогын нөлөөг авч үзэх ѐстой. Rodrick (2003) өсөлтийн эдийн засгийн

МОНГОЛ УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ …

доголдсон нь эдийн засгийн идэвхжилд сөргөөр нөлөөлөв. Олон улсын байгууллагуудын зүгээс 2020 оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн таамаглалыг -4.9 хувь буюу 4 дүгээр сарын

Н.Баяртсайхан: Улс төрийн тогтворгүй байдал гадны хөрөнгө …

Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал гэдэг нь дотоод тэнцвэр буюу бүрэн ажил эрхлэлттэй үеийн үнийн тогтвортой байдал болон гадаад тэнцвэр буюу төлбөрийн тэнцлийн тогтвортой байдал урт ...

Я.Бямбасүрэн "Ядууралд нөлөөлж буюу хувь хүний хүчин …

Я.Бямбасүрэн,"Ядууралд нөлөөлж буюу хувь хүний хүчин зүйлс", Удирдахуйн онол, практикийн асуудлууд № 9, 2011, хэвлэгдсэн ЯДУУРАЛД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХУВЬ ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС Доктор (Ph.D)Я.Бямбасүрэн

ЗГХФ УУЛ УУРХАЙН БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН …

Үнэлгээ нь тус улсын уул уурхайн хууль тогтоомж, бодлогын давуу болон сул талуудыг (УУБҮБ-д дурдсан олон улсын шилдэг туршлагатай харьцуулах замаар) …