МОНГОЛ УЛСЫН ЯАМНЫ ЭРХ ЗYЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2 дугаар зүйл. Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж. 2.1.Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засгийн газрын тухай, Төрийн албаны тухай, Төсвийн ...

ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД …

1. Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх харилцаа нь үйлчлүүлэгчийн хүсэлт, гэрээнд үндэслэнэ. 2. Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулна. 3.

4.Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үйлдвэрчний эвлэлийг бүртгэхээс татгалзвал энэ тухай үндэслэл бүхий шийдвэр гаргана. ... бусад шаардлагатай баримт бичгийг ...

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЭРХ ЗҮЙН …

5.1.Хороо үйл ажиллагаандаа бие даасан, ил тод байх, бусдын нөлөөнд үл автах, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, нийтийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зарчмыг ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Орон нутагт шилжсэн иргэнийг ажилд авсан жижиг, дунд үйлдвэрт хөнгөлөлттэй зээл олгох хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. 4.2.6

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ БНМАУ-ЫН …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 3.ҮНДСЭН АЖЛААСАА ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН СОНГУУЛЬТ АЖИЛТНЫ СОНГУУЛИЙН ХУГАЦАА …

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ

• Эрх зүйн тогтолцоонд Эрүүгийн эрх зүйн эзлэх байр суурü, гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох • Эрүүгийн эрх зүйн ойлголт, мөн чанар, шинж, зохицуулах зүйл болон хамгаалах

АШИГТ МАЛТМАЛЫГ БАЯЖУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ …

78.Ажлын байрны үзлэг шалгалтыг холбогдох хууль эрхзүйн актуудыг удирдлага болгон боловсруулсан дотоод дүрэм, зааврын дагуу гүйцэтгэнэ. ... Бутлуурын ажлын бүсэд хүмүүсийг хамгаалах бүс ...

хууль журам шаардлагатай хиймэл элс бутлуур ургамал

2021428 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохицуулалтын түр журам А/48 Хууль хэрэгжүүлэх тухай(Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын бүрэлдэхүүн) …

Эрх зүйн актууд

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. ... Хаяг: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр, Хуульчдын гудамж 1, Бага тойруу, 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг ...

Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенц: текст | UNICEF Монгол

16-р зүйл. 1. Нэг ч хүүхдийн хувийн болон гэр бүлийн амьдрал, орон байрны халдашгүй байдал болон захидал харилцааны нууцад хөндлөнгөөс, хууль бусаар буюу дур мэдэн оролцох, эсхүл түүний нэр ...

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ

2.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль, тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон ...

ЭРХ ЗҮЙН ХИЙДЭЛ ТҮҮНИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ АСУУДАЛД

Эрх зүйн хийдэл нь эрх зүйн үйлчлэл дутагдсан байдлын объектив болон субъектив илрэл мөн тул эрх зүйг бүтээхэд төдийгүй эрх зүйг хэрэгжүүлэх …

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ …

Монгол Улсын ―Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль‖-ийн дагуу энэхүү стандартыг хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

ХОГ ХАЯГДЛЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН …

ЭРХ Хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх, хариуцлага хүлээлгэхийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах;

Барилгын салбарын нэгдсэн систем

Уулын элс: метр куб: 2: 101-0002 ... Манай барилгын салбар үндсэндэн дампуурлаа.Эрх зүйн хувьд зээл авах болмжгүй боллоо.Ипотек зогслоо …

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2021 оны ...дугаар Улаанбаатар сарын ....-ны өдөр хот ... Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай ... санхүүгийн …

Монголын Уул уурхай

Хууль, эрх зүйн орчин Монгол Улсын Их Хурал 2014 оны 1 сард "Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого"-ыг баталсан. Энэхүү Бодлого нь Ашигт малтмалын салбарыг нэгдсэн бодлогоор

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНААС ҮҮССЭН …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. ХУУЛЬД ӨӨРӨӨР ЗААГААГҮЙ БОЛ БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭМЛЭХГҮЙ БУЮУ ДЭЭД БОЛОВСРОЛГҮЙ ГЭХ ЗЭРЭГ ШАЛТГААН НЬ АЖИЛ ОЛГОГЧООС АЖИЛТНЫГ МЭРГЭЖИЛ, УР ЧАДВАРЫН ХУВЬД ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА АЖИЛ, АЛБАН ...

БАРИЛГЫН ТУХАЙ

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 4.1.3."барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа" гэж барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулж, гэрчилгээ олгосноос хойш захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл ...

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЭРХ ЗҮЙН …

2.1.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль …

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 1.ХУУЛИЙН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСЭГТ ЗААСАН "ИРГЭД ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТҮҮНТЭЙ …

бутлуурын үйлдвэрт аюулгүй байдлын шинжилгээ хийх

ЭСКАЛАТОРЫГ ТӨХӨӨРӨМЖЛӨХ АЮУЛГҮЙ АШИГЛАХ . Эскалаторын хийц нь Монгол Улсын галын аюулгүй байдлын тухай хууль үйлдвэрт 10000 нэгжээс …

Мэдээллийн нөөцийн аюулгүй байдлыг хамгаалах арга

Мэдээллийн нөөцийн аюулгүй байдлыг хамгаалахдаа дараах аргуудаар хамгаалж болно. • техникийн • хууль эрх зүйн • програмчлалын Техникийн арга Уг арга нь техник, технологид суурилан ...

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВ

Хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн талаарх Европын стандарт. Хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хүний үндсэн эрх мөн болох талаар Хүний эрхийн тухай Европын конвенцийн 6-р зүйлд хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд тус зүйлийг ...

ОРГАНИК ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ТАВИГДАХ …

Органик хүнсний үйлдвэрт баримтлах "Ерөнхий зарчим"-ыг хэрэгжүүлэхийн тулд хэд хэдэн тодорхой шаардлагыг хангах ёстой болно.

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Энэхүү х өтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын 1996 оны 0 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 38 дугаар тогтоолоор ...