Иймд Онцгой албан татварын хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар импортын пивонд онцгой албан татварын хэмжээг ялгавартай тогтоосон нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын: "Монгол Улс ...

Онцгой албан татвар | PPT

Онцгой албан татвар - Download as a PDF or view online for free. ... үндсэн хөрөнгө ... татвар ногдуулах биет нэгж Д/д Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж 1 Бүх ...

Нийслэл хотын албан татвар

Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж. 1. Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд. 1 ширхэг. 2. Автомат тоглоом. 1 ширхэг. 3. Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор.

Тайлангийн маягт, бөглөх заавар

Тайлангийн маягт, бөглөх заавар. ТЕГ-ын даргын 2018 оны 03 сарын 07-ны өдрийн А/37 дугаар тушаалаар батлагдсан Тайлангийн маягт / ТТ-11, ТТ-11 (1), ТТ-11 (2), ТТ-11 (3), ТТ-11 (4)/ нөхөх заавар. 2017.10.30.А/191 Мөнгөн ...

Гаалийн тариф

Гаалийн үнэ, үнэлгээний талаархи нийтлэг асуулт, хариулт. Хууль тогтоомжоор гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдсөн бараа. Гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай гадаад худалдааны бичиг ...

Онцгой албан татвар ногдох бараа, үйл ажиллагаа 4.1.1. бүх төрлийн согтууруулах ундаа; 4.1.2. бүх төрлийн тамхи;

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл. Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж. 1. Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд. 1 ширхэг. 2. …

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Д/Д ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ БАРААНЫ НЭР, ТӨРӨЛ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ БИЕТ НЭГЖ 1 БҮХ ТӨРЛИЙН СОГТУУРУУЛАХ УНДАА 1 ЛИТР 2 ЯНЖУУР БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ БУСАД ТАМХИ 100 ШИРХЭГ 3 ДҮНСЭН БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ...

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ/Энэ …

6.4.1.нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдох үндсэн үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын хэмжээ нь энэ хуулийн 4.1.10-т заасан орлогын 80 хувьд хүрсэн;

Монголын Татварын Алба ТТ Маягт 03а

ТЕГ-ын даргын 20.. оны .. дугаар сарын ..-ны өдрийн …. дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт Маягт Монголын Татварын Алба ТТ-03а

Selenge.customs.gov.mn | Татвар бодох аргачлал

1.Гаалийн үнээс хувиар тооцох хэлбэр: Энэ хэлбэрээр гаалийн татвар тооцоход дараахь томъёог хэрэглэнэ. 2. Биет хэмжигдэхүүнээс тооцох хэлбэр: Энэ хэлбэрээр …

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

4.1.13."НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ПАДААН" ГЭЖ ТУХАЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО ХИЙСНИЙГ НОТЛОХ ОН, САР, ӨДӨР, ДАХИН ДАВТАГДАШГҮЙ ТӨЛБӨРИЙН ДУГААР, АЛБАН ТАТВАР СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙН БУЮУ ХУДАЛДАА ...

ТБХ: Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт …

Хуралдааны эхэнд Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдоржоос 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, …

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ …

Барааны код. Барааны ангиллын кодыг Уялдуулсан системийн дагуу 8 оронгийн түвшинд бичнэ. 24. Гарал үүслийн улсын код, нэр. Барааны гарал үүслийн улсын код, нэрийг бичнэ. 25. Хэмжих нэгж, тоо ...

Авто машины онцгой албан татвар – Гаалийн ерөнхий газар

ИМПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ТАРИФЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ /IMPORT DUTY RATES/. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн …

Төсөл ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДЭГ ОЛГОХ …

2.2.8.чөлөөт бүсийн горимд байршуулсан дарсны онцгой албан татварын тэмдэг; 2.2.9.татваргүй барааны дэлгүүрийн горимд байршуулсан согтууруулах ундааны онцгой албан татварын тэмдэг;

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ЗАГВАР …

2.2.7.чөлөөт бүсийн архины онцгой албан татварын тэмдэг; 2.2.8.чөлөөт бүсийн дарсны онцгой албан татварын тэмдэг; 2.2.9.татваргүй барааны дэлгүүрийн архины онцгой албан татварын тэмдэг;

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Хэвлэх. 5.1.Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл орлого олоогүй боловч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж нь албан татвар төлөгч байна. 5. ...

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ЗАГВАР …

2.2.7.чөлөөт бүсийн архины онцгой албан татварын тэмдэг; 2.2.8.чөлөөт бүсийн дарсны онцгой албан татварын тэмдэг; 2.2.9.татваргүй барааны дэлгүүрийн …

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл: Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж: 1: Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд: 1 ширхэг: 2

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ – Гаалийн ерөнхий газар

1. Гаалийн бүрдүүлэлт. Горимд байршуулах бараанд импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан авч, тусгай дансанд байршуулна. Боловсруулалт хийгдсэн барааг дотоодын хэрэглээнд ...

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

2 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж. Хэвлэх. 2.1.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн ...

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем

БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ Details. Эрх зүйн эх сурвалж: · "Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем" - ийн тухай Олон Улсын конвенци 1983 он, · Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль 2008 он

Зөрчил – УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР

1.Төрийн албан хаагчийг хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор: 1.1.тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхгүй байхыг бусдад уриалсан; 1.2.хууль ёсны дагуу шаардсан ...

Хууль тогтоомжоор гаалийн болон бусад татвараас …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн заалт: Онцгой албан татварын тухай хуулийн заалт: Засгийн газрын тогтоол: 1: 38.1.2. хүмүүнлэгийн болон …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулалтын бодлого, …

Additional UI, design, and readability adjustments. Font adjustments – users, can increase and decrease its size, change its family (type), adjust the spacing, alignment, line height, and more. Color adjustments – users can select various color contrast profiles such as light, dark, inverted, and monochrome.

Онцгой албан татварын тухай/шинэчилсэн найруулга/

Онцгой албан татвар төлөгч ... барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж 1 Бүх төрлийн согтууруулах ундаа 1 литр 2 Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи 100 ширхэг 3 Дүнсэн ...

3.1.1."гаалийн тариф" гэж гаалийн татварын хувь, хэмжээг; 3.1.2."гаалийн татвар" гэж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, эсхүл түүнээс гаргах бараанд гаалийн тарифын дагуу ногдуулах, хураах, төлөх албан татварыг;

Автомашины онцгой албан татварын тухай

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР/ excise duty / Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл / The Ranges of Goods Subject to the Excise Duty /